Thành lập mới công ty

 

Khách hàng cần cung cấp thông tin sau:
1. Tên công ty dự định
2. Vốn pháp định
3. Thông tin giám đốc và các thành viên (Bản sao Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực)
4. Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện:
– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).
– Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Chủ doanh nghiệp/Giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó.

Khi đến với Annghien khách hàng được tư vấn thuế miễn phí về việc đóng thuế môn bài, khai thuế tháng đầu tiên cũng như thủ tục, phần mềm kê khai thuế qua mạng…

Đối tác