Tên thương mại

• Tên thương mại là tên gọi của doanh nghiệp dùng trong hoạt động kinh doanh, dùng để nhận biết và phân biệt bản thân doanh nghiệp với các chủ thể khác kinh doanh trong cùng lĩnh vực.
• Tên thương mại được cấu tạo bằng tập hợp các chữ cái, chữ số, phát âm được, thường bao gồm phần mô tả loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh và phần tên riêng (phần phân biệt).
• Tên thương mại được bảo hộ chừng nào đáp ứng các điều kiện sau:

– Cấu tạo bằng các chữ cái, chữ số có thể phát âm được;
– Không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên thương mại của người khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh;
– Không trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã đăng ký hoặc được công nhận là nổi tiếng của doanh nghiệp khác trên cùng thị trường,
– Không dùng từ ngữ có nghĩa xấu hoặc gây phản cảm hoặc vi phạm các điều cấm (dùng tên lãnh tụ, có hàm ý xấu, có ý nghĩa chống lại trật tự xã hội hoặc vi phạm đạo đức,…).
• Phần tên riêng trong tên thương mại thường trở thành tên gọi tắt của doanh nghiệp và đóng vai trò chủ yếu khi thực hiện chức năng của tên thương mại, và được nhiều doanh nghiệp dùng làm nhãn hiệu cho tất cả các mặt hàng, các loạt dịch vụ của mình. Vì vậy, tên riêng cần được thiết kế sao cho dễ phát âm, dễ nhớ đối với số đông người tiêu dùng và bạn hàng ở thị trường mục tiêu của doanh nghiệp.
• Quyền đối với tên thương mại thuộc về người sử dụng trước. Quyền được xác lập mà không phải đăng ký. Việc đăng ký tên doạnh nghiệp trong thủ tục đăng ký kinh doanh không đủ để xác lập quyền đối với tên thương mại. Thực tế sử dụng tên thương mại trong hoạt động kinh doanh là cơ sở xác lập phạm vi quyền (lĩnh vực kinh doanh, khu vực kinh doanh). Vì vậy, doanh nghiệp nhất thiết phải lưu giữ những chứng từ, tài liệu về hoạt động kinh doanh để làm bằng chứng xác lập quyền.
• Tên thương mại của mỗi doanh nghiệp được pháp luật bảo hộ chống việc người khác sử dụng, bất kỳ chỉ dẫn thương mại nào trùng hoặc tương tự tên thương mại đó, gây nhầm lẫn với bản thân doanh nghiệp, với cở sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
• Toàn bộ uy tín của doanh nghiệp được phát triển trong suốt quá trình hoạt động và được tích lũy dưới tên gọi của doanh nghiệp. Vì vậy việc xây dựng và bảo vệ tên thương mại của chính mình là điều vô cùng quan trọng.

 

Đối tác