Mã số mã vạch

 

Thủ tục đăng ký mã vạch được xem xét tại Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam. Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch sẽ giúp doanh nghiệp đơn giản hơn quá trình đăng ký mã vạch của mình.

images (7)

Đăng ký mã vạch giúp doanh nghiệp quản lý sản phẩm của mình một cách dễ dàng cũng như việc đưa sản phẩm ra thị trường hay các siêu thị lớn được dễ dàng và tiện lợi.

Để đăng ký mã vạch sản phẩm bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký mã vạch gồm:
a) Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) (01 bản);
c) Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định (02 bản).

Đối tác