Giống cây trồng

Giống cây trồng được bảo hộ nếu có tính khác biệt (mới), tính đồng nhất (tình trạng biểu hiện như nhau ở các cây cùng giống), tính ổn định (các tính trạng không thay đổi qua nhân giống) và tính mới trong thương mại ( vật liệu nhân hoặc sản phẩm thu hoạch chưa được bán trước thời hạn quy định). Ngoài ra, giống cây trồng phải thuộc danh mục các chi, loài được bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố.
• Quyền sở hữu giống cây thuộc về doanh nghiệp đầu tư tài chính, vật chất và nhân lực cho việc tạo ra giống mới. Tuy nhiên, quyền chỉ được xác lập theo thủ tục đăng ký tại Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới thuộc cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
• Văn bằng bảo hộ sẽ được cấp trên cơ sở đánh giá giống cây theo các tiêu chuẩn bảo hộ và theo nguyên tắc cấp cho người nộp đơn sớm nhất.
• Chủ sở hữu giống cây trồng có độc quyền sử dụng vật liệu nhân của giống đó trong các hoạt động kinh doanh: sản xuất hay nhân giống, chế biến giống, bán, xuất nhập khẩu, chào hàng, tàng trữ nhằm các mục đích đó.
• Trong thời hạn bảo hộ (25 năm đối với giống cây thân gỗ và 20 năm đối với các giống cây khác), bất kỳ người nào khai thác giống cây nhằm mục đích thương mại mà không được phép của chủ sở hữu sẽ bị coi là xâm phạm quyền và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Bạn cần quyết định và tiến hành nộp đơn càng sớm càng tốt.

Đối tác