Dịch vụ

Công bố thực phẩm chức năng

Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật.

Xem chi tiết
Công bố mỹ phẩm, thủ tục công bố mỹ phẩm, công bố lưu hành mỹ phẩm

Sản phẩm Mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người

Xem chi tiết
Công bố Hợp chuẩn – Hợp quy

Chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật: là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Xem chi tiết
Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Đối tượng sở hữu công nghiệp khi đã được đăng ký bảo hộ thì trở thành tài sản của chủ sở hữu.Tài sản đó càng có giá trị thì càng có nguy cơ bị xâm phạm.Vì vậy việc bảo vệ tài sản của mình chống lại mọi sự xâm phạm của người khác trước hết phải là trách nhiệm của chủ sở hữu.

Xem chi tiết
Giống cây trồng

Giống cây trồng được bảo hộ nếu có tính khác biệt (mới), tính đồng nhất (tình trạng biểu hiện như nhau ở các cây cùng giống)

Xem chi tiết
Chỉ dẫn địa lý trong đó có tên gọi xuất xứ hàng hóa

Chỉ dẫn địa lý là tên gọi, dấu hiệu, biểu tượng hoặc hình ảnh của một địa phương (quốc gia hoặc vùng lãnh thổ) dùng để chỉ nguồn gốc địa lý mặt hàng được sản xuất tại địa phương đó

Xem chi tiết
Tên thương mại

Tên thương mại là tên gọi của doanh nghiệp dùng trong hoạt động kinh doanh, dùng để nhận biết và phân biệt bản thân doanh nghiệp với các chủ thể khác kinh doanh trong cùng lĩnh vực.

Xem chi tiết
Thiết kế bố trí mạch tích hợp

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là thiết kế hình học của mạch tích hợp (mạch vi điện tử/IC/chip) bán dẫn.

Xem chi tiết
 Bản quyền tác giả và các quyền liên quan khác

• Doanh nghiệp chủ sở hữu tác phẩm có quyền cho phép người khác sử dụng tác phẩm để đổi lấy các lợi ích vật chất khác theo thỏa thuận với người sử dụng.

Xem chi tiết
Bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh được bảo hộ là các thông tin không phải là hiểu biết thông thường, có giá trị kinh doanh

Xem chi tiết
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của các sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc, thực hiện chức năng thẩm mỹ.

Xem chi tiết
Đăng ký sáng chế

Đối tượng của sáng chế là các giải pháp kỹ thuật, có thể là một sản phẩm, dưới dạng cơ cấu (dụng cụ, thiết bị…), dạng chất ( vật liệu, dược phẩm,…), dạng vật liệu sinh học (tế bào gen,..) hoặc là quy trình công nghệ (phương pháp sản xuất,..)

Xem chi tiết
Đối tác