Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của các sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc, thực hiện chức năng thẩm mỹ.
Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu có tính mới thế giới (nghĩa là chưa từng được bộc lộ ở bất cứ nơi nào dưới hình thức công bố hoặc sử dụng) và có thể dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp và không được tạo ra một cách dễ dàng đối với chuyên gia trung bình trong lĩnh vực tương ứng (tính sáng tạo).
Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp được pháp luật bảo đảm độc quyền khai thác kiểu dáng công nghiệp nhằm mục đích thương mai (sản xuất, đưa vào lưu thông, xuất nhập khẩu sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp đó). Trong thời hạn bảo hộ (tối đa 15 năm, chia thành 3 kỳ hạn hiệu lực 5 năm), bất kỳ người nào khai thác kiểu dáng công nghiệp mà không được phép của Chủ sở hữu sẽ bị coi là xâm phạm quyền và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần quyết định và tiến hành nộp đơn càng sớm càng tốt, bởi vì với mỗi kiểu dáng công nghiệp, bằng độc quyền chỉ được cấp cho một người (Người có đơn nộp sớm nhất) và được đánh giá tính mới và tính sáng tạo trên cơ sở các kiểu dáng đó đã có trước ngày nộp đơn. Và th

  •  Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp đó
  • Các bước tiến hành tiếp theo của chúng tôi:

• Tra cứu tình trạng của kiểu dáng đó:

o Nếu không đáp ứng theo yêu cầu thì chúng tôi sẽ đưa ra tư vấn và đưa ra các giải pháp
o Nếu đáp ứng với các yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục bảo hộ cho bạn

Đối tác