Đăng kí nhãn hiệu

Nhãn hiệu là những dấu hiệu mà doanh nghiệp dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác.
Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc…..
Trong thời hạn bảo hộ (10 năm, có thể gia hạn liên tiếp không giới hạn số lần), bất kỳ người thứ ba nào sử dụng nhãn hiệu mà không được phép của Chủ sở hữu sẽ bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Bạn cần tiến hành nộp đơn càng sớm càng tốt, bởi vì mỗi nhãn hiệu hàng hóa và tất cả các dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu đó chỉ được đăng ký cho một người (Người nộp đơn sớm nhất). Và t

  •  Nhãn hiệu dự định bảo hộ
  •  Ngành nghề kinh doanh sẽ sử dụng nhãn hiệu đóhúng tôi:
  •  Tra cứu sơ bộ nhãn hiệu được cung cấp

• Nếu có dấu hiệu bị loại trừ chúng tôi sẽ tư vấn và đưa ra các giải pháp cho bạn
• Nếu nhãn hiệu đáp ứng với các yêu cầu, chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục bảo hộ cho bạn

Đối tác