Sở hữu trí tuệ

Giống cây trồng

Giống cây trồng được bảo hộ nếu có tính khác biệt (mới), tính đồng nhất (tình trạng biểu hiện như nhau ở các cây cùng giống), tính ổn định (các tính trạng không thay đổi qua nhân giống)

Xem chi tiết
Tên thương mại

Tên thương mại là tên gọi của doanh nghiệp dùng trong hoạt động kinh doanh, dùng để nhận biết và phân biệt bản thân doanh nghiệp với các chủ thể khác kinh doanh trong cùng lĩnh vực.

Xem chi tiết
Đăng kí nhãn hiệu

Nhãn hiệu là những dấu hiệu mà doanh nghiệp dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác.

Xem chi tiết
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của các sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc, thực hiện chức năng thẩm mỹ.

Xem chi tiết
Đăng ký sáng chế

Đối tượng của sáng chế là các giải pháp kỹ thuật, có thể là một sản phẩm, dưới dạng cơ cấu (dụng cụ, thiết bị…), dạng chất ( vật liệu, dược phẩm,…), dạng vật liệu sinh học

Xem chi tiết
Đối tác