Cấp giấy phép quảng cáo

 

Giúp khách hàng bỏ bớt nỗi lo về thủ tục giấy tờ, công ty chúng tôi nhận tư vấn thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên mọi lĩnh vực như xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm, quảng cáo thuốc thú y, quảng cáo dược phẩm, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật…. trên mọi phương tiện như
– Quảng cáo trên truyền hình
– Quảng cáo trên báo giấy
– Quảng cáo trên trang điện tử
– Quảng cáo baner..
– Xin cấp giấy phép hội thảo…

Đối tác