Bí mật kinh doanh

• Bí mật kinh doanh được bảo hộ là các thông tin không phải là hiểu biết thông thường, có giá trị kinh doanh (khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho con người sử dụng lợi thế so với người không sử dụng thông tin đó), được bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để không bị tiết lộ và không dễ dàng tiếp cận.
• Bí mật kinh doanh có thế là bí mật thương mại (danh sách khách hàng…) hoặc bí quyết kỹ thuật (technical know-how).
• Doanh nghiệp đầu tư tài chính, vật chất, nhân lực để có được bí mật kinh doanh có quyền sở hữu (chiếm hữu, định đoạt và sử dụng) thành quả đầu tư của mình, được pháp luật bảo hộ chống các hành vi sau đây:– Tiếp cận, thu thập bí mật kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật;
– Bộc lộ, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu;
– Vi phạm hợp đồng bảo mật hoặc lừa gạt, lợi dụng lòng tin của người có nghĩa vụ bảo mật, lợi dụng lòng tin nhằm tiếp cận, thu thập và làm bộc lộ bí mật kinh doanh;
– Tiếp cận, thu thập, sử dụng dữ liệu thử nghiệm dược phẩm, nông hóa phẩm trong hồ sơ xin phép lưu hành sản phẩm.
• Quyền đối với bí mật kinh doanh tự động phát sinh và được bảo hộ vô thời hạn (chỉ chấm dứt khi bí mật kinh doanh không còn đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ).
Bạn cần quyết định và tiến hành nộp đơn càng sớm càng tốt.

Đối tác